test

Laboratorium badań antykorozyjnych Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AB 1773 na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Realizujemy szereg usług związanych z przeprowadzaniem badań przede wszystkim w zakresie antykorozji.
OFERTA – BADANIA LABORATORYJNE ZAKRES AKREDYTACJI – AB 1773
METODA:NORMA:
BADANIA W KOMORACH SOLNYCH, KOROZYJNYCH:
Badania odporności korozyjnej w sztucznych atmosferach:
Badania w neutralnej (obojętnej) mgle solnej – NSSISO 9227 ASTM B117-19
Badania w kwaśnej mgle solnej – AASSISO 9227
BADANIA KONDENSACYJNE:
Oznaczenie odporności na wilgoć:
Kondensacja (jednostronna ekspozycja)ISO 6270-1
Kondensacja (ekspozycja w komorze z podgrzewanym zbiornikiem wody)ISO 6270-2
Test kataplazmy – odporność na wilgotny okładPN-EN 13523-27
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW MALARSKICH:
Laboratoryjne metody badań właściwości ochronnych systemów malarskich Reżim badawczy 1: – Kondensacja wody, ISO 6270-1 – Rozpylona solanka obojętna, ISO 9227ISO 12944-6
Badanie połyskuISO 2813
Badanie barwyISO 7724-2 ISO 7724-3
Badanie grubości powłoki: • Metoda indukcji magnetycznej • Metoda prądów wirowych • Metoda optycznaISO 2808 PN EN ISO 1463
Odporność powłok na zarysowania • Metoda stałego obciążeniaISO 1518-1
Badanie szczelności powłok (HOLIDAY TEST) • Detektor wysokonapięciowy • Detektor niskonapięciowyISO 29601
Badanie lepkościISO 2431
Badanie przyczepności powłok:
Metoda odrywowa (pull-off)ISO 4624 ISO 16276-1
Metoda siatki nacięć (cross cut)ISO 2409
Metoda nacięcia krzyżowego (X-cut) ISO 16276-2
Ocena zniszczeń powłoki:
Ocena zniszczeń korozyjnych:ISO 4628-1
SpęcherzeniaISO 4628-2
ZardzewieniaISO 4628-3
SpękaniaISO 4628-4
ZłuszczeniaISO 4628-5
Korozja nitkowa ISO 4628-10

Laboratorium realizuje również badania spoza zakresu akredytacji:

BADANIA LABORATORYJNE POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI:
METODA:NORMA:
BADANIA MECHANICZNE
Odporność na nagłe odkształcenie metodą spadającego ciężarkaISO 6272-1
Odporność na zginanie na sworzniuISO 1519
Badanie twardości metodą tłumienia wahadła – wahadło Königa – wahadło PersozaISO 1522
BADANIA W KOMORACH SOLNYCH, KOROZYJNYCH:
Badania korozyjne w sztucznych atmosferach Test CASS – badanie w kwaśnej mgle solnej przyśpieszane miedziąISO 9227
Ocena korozji wżerowej – anodowane aluminiumISO 8993:2018
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FARB
Oznaczenie gęstości ISO 2811-1:2016
Oznaczenie zawartości substancji nielotnychISO 3251
Badanie schnięciaISO 9117-3 ISO 9117-5
Badanie twardości metodą ołówkowąISO 15184
Cykliczne testy korozyjne
Analiza FTIR

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów staramy się sprostać wymaganiom i realizować badania również spoza zamieszczonej oferty. Przed przystąpieniem do wprowadzenia nowych metod testowych nieobjętych dotychczasowym zakresem naszego laboratorium przeprowadzamy ocenę możliwości wykonania usługi, jej zakres, a także walidacje nowych metod. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.